orthomoleculaire geneeskunde

‘Genezen’ is een interessant gegeven. Wat de meeste mensen zich niet realiseren is dat medische interventies stoffen toevoegen (medicijnen, organen, implantaten) of verwijderen (d.m.v. operaties), maar dat het daadwerkelijke genezen door het lichaam zélf moet gebeuren. Je kunt het een handje proberen te helpen, maar het lichaam moet het zélf doen. Gebeurt dat niet, dan blijf je ziek of ga je dood.

‘Niet de arts maar het lichaam geneest de ziekte. Alles wat te veel is, is strijdig met de natuur.’ – Hippocrates

Orthomoleculaire Geneeskunde streeft ernaar om het natuurlijke evenwicht in het lichaam te herstellen, met behulp van de juiste moleculen, zodat het zichzelf kan genezen. Het betekent eigenlijk ‘het juiste molecuul’ (op de juiste plaats).

Omdat uitsluitend gebruik gemaakt wordt van natuurlijke middelen tijdens de behandeling, kan de Orthomoleculaire Geneeskunde vrijwel altijd als aanvulling worden ingezet naast een eventuele reguliere behandeling. Orthomoleculaire geneeskunde wordt dus ook wel complementaire geneeskunde genoemd.

Helaas bestaat er nog steeds veel argwaan vanuit de reguliere geneeskunde… helaas, want de Orthomoleculaire Geneeskunde is op zijn minst ondersteunend zo niet aanvullend als het om het genezingsproces gaat. En daar gaat het uiteindelijk om: genézen!

De opleiding die ik heb gehad is “evidence based”, d.w.z. dat het inzetten van bepaalde stoffen, en de dosering ervan, is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Ik baseer mijn behandelplan dus op feiten en niet op gevoelens, meningen van anderen of de zoveelste hype.

Voor meer informatie kun je ook kijken op de site van de MBOG (Maatschappij ter Bevordering van Orthomoleculaire Geneeskunde).